MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI: ASYA DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ MADEN SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Unvanı: ELEKTRONİK CİHAZ VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ (ELEKTRONİK VALFLER, TÜPLER, YARI İLETKEN CİHAZLAR, MİKROÇİPLER, ENTEGRE DEVRELER, BASKILI DEVRELER, VB.) (SEYRÜSEFER CİHAZLARI HARİÇ)

Adres: VALİDE-İ ATİK MAH. NUHKUYUSU CAD. İHLAS NO: 219 İÇ KAPI NO: 2 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL

Telefon: 0216 342 43 19 / 0532 514 54 71

1.2- ALICI:
Adı / Soyadı:
Adres:
E-Mail:
Telefon:
Tarih:

MADDE 2- KONU
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, SATICI ‘ya ait https://www.asyadedektor.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLESME KONUSU ÜRÜN
3.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.
Ürün Tutar Adet Toplam Tutar

3.2- Teslimat Sekli ve Adresi
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
ASYA DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ, Satın alınan Dedektör ya da alan tarama cihazını anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI ‘ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir. Gönderilen teslimata ilişkin kargo ücreti, SATICI FİRMA ASYA DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ Tarafından karşılanacaktır.

3.3- Ödeme Sekli: Kredi kartı ile.
3.4- SATICI ASYA DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ tarafından vadeli satış uygulaması yapılmamaktadır. Ödeme kredi kartı ile yapılacağından SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz. Ancak anlaşmalı Bankalara ait kredi kartları ile yapılan alışverişlerde vadeli kampanyalar uygulanmakta fakat kredi kartları ile ilgili yapılan alışverişlerde uygulanan vade koşulları, faiz oranı ve diğer ödeme koşulları kredi kartlarına göre değişkenlik göstermektedir.

3.5- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesinde fayda vardır.

3.6- Kart ile alinmiş mal ve hizmetin iadesi durumunda, ASYA DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ, 15 Günlük kira kullanım ücreti kesintisini yaptıktan sonra Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani firma ismimiz., bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani firma ismimiz ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz kesinti yapıldıktan sonra, prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade firma ismimiz ‘in Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICIwww.asyadektor.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 10 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 4.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ‘ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce hâksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ‘ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ‘ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir. 4.7-Garanti Belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı ve bozuk (ayıplı) olanlar, garanti Sartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için Satıca gönderebilir, bu takdirde kargo giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

4.8- Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 15 günlük kira kullanım kesintisi yapılmak şartıyla 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5- TEMERRÜT HÜKÜMLERI
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf müteferrik olarak addolunacaktır. Bu durumda alacaklı, sözleşmenin feshini veya bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı, firma ismimiz sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Asya Dedektör sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

ASYA DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın ,deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda Alıcı, kişi yada firmanın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir.)

MADDE 6- YETKILI MAHKEME
Is bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
1.1. SATICI: ASYA DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ MADEN SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Unvanı: ELEKTRONİK CİHAZ VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ (ELEKTRONİK VALFLER, TÜPLER, YARI İLETKEN CİHAZLAR, MİKROÇİPLER, ENTEGRE DEVRELER, BASKILI DEVRELER, VB.) (SEYRÜSEFER CİHAZLARI HARİÇ)

Adres: VALİDE-İ ATİK MAH. NUHKUYUSU CAD. İHLAS NO: 219 İÇ KAPI NO: 2 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL

Telefon: 0216 342 43 19 / 0532 514 54 71

 

 

ALICI:

Adı / Soyadı:
Adres:
E-Mail:
Telefon:
Tarih:

Bu sözleşmenin bir kopyası siparişinizi oluşturduktan sonra e-posta adresinize sipariş onay e-postası ile birlikte gönderilecektir.